21 June 2012

เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word 2010


    เนื่องจากช่วงทำรายงานผมวุ่นวายกับปัญหาการใส่เลขหน้าอยู่นาน โพสนี้เลยมาแบ่งปันเทคนิคการใส่เลขหน้าเฉพาะหน้าที่ต้องการครับ  วิธีการโดยสรุปคือแบ่งเอกสารเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะไม่ใส่เลขหน้าและส่วนที่สองจะใส่เลขหน้า  ก่อนอื่นเราต้องกำหนดจำนวนหน้าที่ไม่ต้องการใส่เลขหน้าก่อน ตัวอย่างจะเว้นเฉพาะหน้าปก 1 หน้า

    1. เปิดเอกสารใหม่ ที่หน้าแรกเลือกแท็บ Page Layout >> Breaks >> หัวข้อ Section Breaks เลือก Next Page (คลิกดูรูปใหญ่ได้)


    **2. ที่หน้าสองเลือกแท็บ Insert >> Page Number >> หัวข้อ Page numbering, เลือก Format Page Number, เลือก Start at และพิมพ์เลข 1


    3. ที่หน้าสองเลือกแท็บ Insert >> Page Number เลือกรูปแบบที่ต้องการ เช่น บน-ล่าง, ซ้าย-ขวา

**4. ที่หน้าสองเลือกแท็บ Design >> เลือก Link to Previous ออก


    5. ที่หน้าแรก Double click ที่เลขหน้าแล้วลบออก

    เท่านี้ก็เรียบร้อย  ถ้าใครต้องการเว้นมากกว่า 1 หน้าก็ทำขั้นที่ 1 ซ้ำตามจำนวนหน้า แล้วทำขั้นที่ 2 ในหน้าที่เราต้องการ
    วิธีนี้ยังนำไปใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ส่วนหลังของเอกสารเปลี่ยนเมื่อแก้ไขส่วนก่อนหน้า เช่น เมื่อแก้ไขเฉพาะบทที่หนึ่งก็จะไม่ส่งผลกับบทที่สอง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาจัดหน้ากระดาษใหม่ครับ
    
    ปล. ผมว่า Word ปรับแต่งได้ละเอียดมากนะแต่การตั้งค่าก็ยากมากเหมือนกัน  อย่างกรณีนี้ดูเหมือนง่าย ๆ แต่เอาเข้าจริงก็ซับซ้อนน่าดู -*-